Två typer av Judoutövare!

Gariod et al. (1995) kunde med hjälp av videoanalyser först observera två olika typer av judoutövare:

Uthållighets judoutövare: judoutövare som avgör matchen i slutet av matchtiden.

Explosiva judoutövare: judoutövare som avgör matchen i början av matchtiden.

I deras studie undersökte de sedan om det också fanns skillnad fysiologiskt mellan dessa två typer av judoutövare. De undersökte utövarna i ett labb där de utifrån olika tester (VO2max, Wingate anerob effekt och trötthetsindex samt spektrometri).

De kunde bekräfta att det fanns fysiologiska skillnader mellan de två typerna av judoutövare.

Där uthållighets judoutövare hade bättre VO2max samt, snabbare återhämtningsförmåga efter hårda arbeten.

Medans explosiva judoutövare hade bättre anaerob effekt (explosiva eller snabbare), bättre trötthetsindex (mindre trötta) samt bättre förmåga att återuppbygga kreatinfosfat (snabbenergi räcker 10-12 sekunder, främsta energiformen när vi exploderar in i ett kast) ungefär 50 % snabbare.

Figur 1: Visar medelvärdet för återbildandet av PC (kreatinfosfat) efter halva årerbidlningstiden. Värdet signifikant (P < 0,05) mellan de två grupperna.

Referenser

Gariod, L., Favre-Juvin, A., Novel, V., Reutenauer, H., Majean, H., & Rossi, A. (1995) Evaluation du profit énergetique des judokas par spectroscopie RMN du P31, Sci. Sports, 10: 201–207.

Posted in Kondition & uthållighet.