Sanningen bakom – kuzushi, tsukuri & kake!

Det essentiella i undervisningen och förståelsen för judons kasttekniker, bygger på tre delar: kuzushi, tsukuri och kake.

Kuzushi, tsukuri och kake representerar de fundamentala byggstenarna i Nage-waza. Kano och hans elever förlitade sig på sin förståelse och utveckling av kastens biomekaniska analys, där de kunde anta dessa tre olika faser (kuzushi, tsukuri och kake) i både dynamisk och i statiska aktioner (Sacripanti, 2012).

 

Den kortfattade Kodokan ordboken för judo (Kawamura, T., & Daigo, T., 2000), definierar dessa termer enligt följande:

  • Kuzushi: Balansbrytning
    • Är en aktion som syftar till att bryta din motståndares balans som en förberedelse att kasta denna.

 

  • Tsukuri: Positionering (set-up)
    • Är en aktion som syftar till att sätta upp ett läge för ett kast, efter att brutit din motståndares balans.

 

  • Kake: Kast
    • Är en aktion som syftar till att kasta en teknik efter att du brutit din motståndares balans (kuzushi) och tvingat denna in i en ogynnsam position (tsukuri).

 

En korrekt och koordinerad användning av dessa tre faser, kommer leda till att du effektivt kan kasta din motståndare. Dessa faser skall enbart ses som en “teoretisk konstruktion”, för att förklara en teknisks olika faser. I den verkliga pedagogiken ska kasten läras ut som en enda kontinuerlig rörelse (Sacripanti, 2012).

Flera studier som gjorts med hjälp av elektromyografi (EMG) har visat att det inte går att särskilja kuzushi och tsukuri, exempelvis  en studie av Matsumoto et al., (1978). Utan studierna visar att det egentligen är en enda kontinuerlig rörelse som startar samtidigt, utan någon prioritering mellan dem.

Dock kan den traditionella indelningen med tre faser vara en bra modell; för att förklara teorin bakom en komplex rörelse, som sub-grupper i forskning (Sacripanti, 2012).

De skal dock inte användas som en del i den praktiska undervisningen, som tyvärr förekommer allt för ofta inom judon!

 

Referenser

Kawamura, T., & Daigo, T. (2000) Kodokan New Japanese-English Dictionary of Judo, Tokio: Kodokan Institute, Japan.

Matsumoto, Y., Takeuchi, Y., Nakamura, R., Tezuka, M., Takahashi, K. (1978) Analysis of the kuzushi in the nage waza, Bulletin of kodokan.

Sacripanti, A. (2012) A biomechanical assessment of the scientific foundations of Jigoro Kano’s Kodokan Judo, MED SPORT, 65(2).

Posted in Uncategorized.