Syftet med denna sida är främst att förmedla judospecifik forskning, analyser, samt dess betydelse i praktiken så vi kan utveckla våra verksamheter. Genom detta kommer allt fler att kunna ta del av forskning relevant för judo, samtidigt som vi höjer automatiskt kompetensen hos den svenska judotränarkåren. Utöver detta syftar sidan till att ge praktiska exempel och förslag på träningsupplägg, träningsplanering samt olika typer av praktiska stöd som kommer hjälpa och förhoppningsvis underlätta i den dagliga verksamheten.

Nyaste inlägg

Sanningen bakom – kuzushi, tsukuri & kake!

Det essentiella i undervisningen och förståelsen för judons kasttekniker, bygger på tre delar: kuzushi, tsukuri och kake. Kuzushi, tsukuri och kake representerar de fundamentala byggstenarna i Nage-waza. Kano och hans elever förlitade sig på sin förståelse och utveckling av kastens biomekaniska analys, där de kunde anta dessa tre olika faser (kuzushi, tsukuri och kake) i […]

Continue reading

Vad är definierar en svartbältare av 1 Dan, och vad är syftet med gradering?!

Definition av en svartbältare av 1 Dan. För att ens komma till svart bälte i judo, behöver man träna judo kontinuerligt under minst 10 år. Något som även bekräftas i graderings statistiken under de senaste 40 åren, för Kristinehamns judoklubb där minimitiden till brunt varit 10 år. Jag anser ytterligare att vid gradering till brunt […]

Continue reading

Bättre kondition samt mindre fett leder till bättre kastfrekvens!

Elit judoutövare har generellt en maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) mellan 43 and 65 ml per kg per min (Torres-Luque et al. 2016), något som kan liknas med allt från personer som är moderat till elit tränade (Shvartz, E., & Reibold, R.C., 1990). Medelvärdet för den genomsnittliga judoutövaren ligger på 54 ml/kg/min i VO2max som motsvar bra tränad!Figur 1: visar […]

Continue reading

Två typer av Judoutövare!

Gariod et al. (1995) kunde med hjälp av videoanalyser först observera två olika typer av judoutövare: Uthållighets judoutövare: judoutövare som avgör matchen i slutet av matchtiden. Explosiva judoutövare: judoutövare som avgör matchen i början av matchtiden. I deras studie undersökte de sedan om det också fanns skillnad fysiologiskt mellan dessa två typer av judoutövare. De […]

Continue reading

Styrketräning för barn och ungdomar!

I den svenska idrotten har frågan rörande styrketräning för barn och ungdomar, varit ett mycket kontroversiellt område och väcker oftast till många känslor och åsikter. I Sverige har man haft en mycket försiktig hållning i frågan. Men 2009 hände det något, då RF släppte sin forskning och utvecklings (FoU) rapport om just detta område: Kunskapsöversikt: styrketräning för barn […]

Continue reading

Uppvärmning och Nedvarvning

InledningDet råder inga som helst tvivel om att man bör lägga tid på uppvärmning och nedvarvning, då detta leder till att förbättra en idrottares prestationsnivå samt påskyndar återhämtningen som behövs före och efter en träning eller en tävling.Som ett resultat av detta måste vi tränare uppmuntra våra utövare att se uppvärmningen och nedvarvningen, som en […]

Continue reading

Vilka tekniker är viktigast i den moderna tävlingsjudon!

2014 släppte Ivan Segendi och Hrvorje Sertic´ från Zagrebs universitet artikeln: Classification of Judo Throwing Techniques According to Their Importance in Judo Match.SyfteI denna artikel ville forskarna undersöka vilka tekniker som var viktigast i judomatcher, och hur det skilde sig mellan olika viktklasser.MetodI studien utgick man från 40 tekniker officiellt godkända enligt IJF regler, medans […]

Continue reading

NYA regler i Judo, kan leda till NYA fysiologiska krav!

Att definiera judoJudo kan beskrivas som en viktklassindelad kampsport (Franchini et al. 2011b), som är dynamisk, högintensiv och intermittent (Crnogorack 2011; Degoutte et al. 2003; Franchini et al. 2007; Franchini et al. 2009). I judo försöker idrottaren att kasta sin motståndare på dennes rygg eller kontrollera genom markkamp (Franchini et al. 2005a; Kano 1932). Detta kräver komplexa […]

Continue reading

Hur man skulle kunna utveckla svensk judo!

Om vi inom svensk judo skulle kunna använda oss av både praktiska erfarenheter, som vi kopplar till forskning samt rörelseanalys då skulle vi kunna utveckla våra utövare ytterligare. Detta har man gjort i idrotter så som längdskidåkning, som ni kan se i klippet här nedanför. http://www.svtplay.se/klipp/11829094/vad-kannetecknar-bra-stakakning Dock jobbar vårt landslag ungefär på liknande sätt, men […]

Continue reading